De prijzen voor gas, olie en propaan zijn sterk afhankelijk van de olieprijs. De schommelingen op de markt kunnen voor een kortstondige verlaging van de energie prijzen zorgen maar uit de grafiek blijkt dat de prijs op langere termijn verder zal stijgen. Het is lonend om naar goedkope en milieuvriendelijke manieren van energieopwekking te zoeken waarvan het stoken met hernieuwbare energie zoals hout er een van is. Onderstaand overzicht geeft een inzicht in de dagelijkse prijsontwikkeling van ruwe olie.

  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeelding
Bio Energie op Maat
In 2006 maakte we voor het eerst kennis met verwarmen op hout. In het buitenland, vooral in de Duitssprekende en de Scandinavische landen was het verwarmen op hout al veel meer gemeengoed.

Originele afbeelding Dat kwam natuurlijk omdat wij hier in Nederland een “gasland” zijn met een fijnmazig gasleidingnet met verbindingen naar bijna elke locatie. Met dat de overheid steeds meer nadruk legde op duurzame alternatieven, ofwel dat we zo langzamerhand af moeten van de milieubelastende fossiele brandstoffen, kwam het verwarmen op hout steeds meer in de belangstelling.
Temeer ook omdat bleek dat met verwarmen op hout er enorme besparingen op de energierekening te bereiken waren.
Met name voor de wat “meer” zakelijke gebruiker konden er al snel heel interessante berekeningen gemaakt worden.
  Druk artikel af Verstuur artikel

Referenties
Projecten
Facebook
Bunkersystemen
Prijsontwikkeling