Klimaatneutraal verwarmen
Originele afbeelding
Hernieuwbare Energie

Hernieuwbare Energie is de energie die in de natuur steeds opnieuw weer wordt aangemaakt.
Denk hierbij aan:
Direct opvangen van zonnewarmte middels zonnepanelen (elektriciteit) en zonnecollectoren (thermisch)
Indirect zoals wind, getijden, biomassa (via fotosynthese) zoals hout.

Hout als brandstof

Terwijl wij bij verbranding van hout genieten van de warmte, groeit er buiten al weer een nieuwe boom.