10 veelgestelde vragen over biomassa


10 veelgestelde vragen over biomassa


Biomassa en bio-energie zijn belangrijke pijlers van een duurzame energievoorziening. Over de wijze waarop deze duurzame bronnen het best kunnen worden ingezet, bestaat een aantal vragen. De NVDE-leden die actief zijn in bio-energie beantwoorden

in deze notitie de belangrijkste vragen over één van de belangrijkste soorten, namelijk houtige biomassa.

 

1. Is biomassa nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen, naast zon- en windenergie?

2. Is er voldoende biomassa voor de plannen in het Klimaatakkoord?

3. Worden er niet hele bossen gekapt voor bio-energie en is het CO2-neutraal?

4. Schaadt Nederland arme landen als we hun biomassa importeren?

5. Is biomassa niet te waardevol om er energie van te maken?

6. Vervuilt het stoken van biomassa de lucht?

7. Hoeveel uitstoot van stikstof veroorzaakt het verbranden van biomassa?

8. Hoe weet je dat biomassa duurzaam is?

9. Willen mensen wel naast een biomassacentrale wonen?

10. Is biomassa niet blijvend veel te duur?

 

Download het informatieblad hieronder voor alle antwoorden!

Download
NVDE-Biomassa-10-puntenblad-en-Position-
Adobe Acrobat document 1.6 MB