HDG Turbotec 50 - 60 kW - De Grote

Stukhoutketel geschikt voor gekloofde houtblokken tot 100 cm, grove houtsnippers en spanen briketten. Verkrijgbaar in 50 en 60 kW.


 

 

  • Stukhoutketel (houtvergasser)
  • Houtvergasser met naverbranding
  • Rendement 90%
  • Stukhout tot 100 cm en grove houtsnippers
  • 50 kW en 60 kW
  • Ruime vulschacht van 340 liter
  • Permanente rest-zuurstofmeting in de rookgassen d.m.v. een Lambdasonde
  • Past de verbranding automatisch op elk houtsoort aan
  • Gewicht 940 kilo
Download
Flyer HDG Turbotec stukhoutketel
Stukhoutketel geschikt voor gekloofde houtblokken tot 100 cm, grove houtsnippers en spanenbriketten.
Verkrijgbaar in 50 en 60 kW.
Flyer HDG Turbotec stukhoutketel.pdf
Adobe Acrobat document 517.1 KB

Veilig en makkelijk 

Een rendement van 90% en een zeer grote vulschacht zorgen dat de HDG Turbotec tot de meest spaarzame en comfortabele ketels gerekend kan worden. De HDG Turbotec voldoet ruimschoots aan alle Europese emissie grenswaarden en veiligheidseisen. Uiteraard ontbreekt ook hier de ingebouwde veiligheidwisselaar niet.

 

Service en onderhoud 

De onderhoudsopeningen zijn perfect toegankelijk en vergemakkelijken de bediening van de ketel. Het elektrisch aansluiten van de ketel met bijbehorende componenten is door de stekker-klare aansluitingen gemakkelijk en snel uit te voeren.

 

Optimale Verbrandingstechniek 

De verbrandingskamer is voor het optimaal uitvoeren van het onderbrandprincipe uitgevoerd met hoogtemperatuurbestendig beton. Na het beëindigen van het brandproces sluiten de luchtkleppen en de ventilator schakelt uit. Hiermee wordt voorkomen dat de trek in de schoorsteen de ketel kan afkoelen. Doordat de ketel tijdig de luchttoevoeren sluit, blijft er een klein gedeelte houtskool in de verbrandingskamer achter, hierdoor is het opnieuw aanmaken van de ketel een fluitje van een cent. Door de optimale verbranding onstaat zo weinig as dat het normaliter voldoende is de asla een keer per week te legen.

 

De vrije hand bij de brandstofkeuze 

De HDG Turbotec kan met stukhout tot één meter en met grof gesnipperd hout gestookt worden. Het vullen gebeurt van voren door de grote vuldeuren. Het aanmaken van de ketel kan eveneens gemakkelijk van voren. De grote vuldeur is met een elektrische deurbeveiliging uitgevoerd.

 

Het is mogelijk de ketel met een extra vulopening van boven te voorzien zodat het vullen met snippers en klein hout gemakkelijker kan worden uitgevoerd.

 

Innovatieve vermogens en verbrandingsregeling 

De stelmotoren voor de primaire en secondaire lucht verdelen de benodigde verbrandingslucht exact gedoseerd naar de desbetreffende verbrandingszones. De Lambdasonde zorgt voor een optimale aanpassing van de verbranding ook bij een sterk wisselende kwaliteit van de brandstof. De primaire lucht zorgt voor de regeling van het vermogen terwijl de secundair lucht voor een zo laag mogelijke emissie van schadelijke stoffen en een zo hoog mogelijk rendement zorgt.